Göran Schmidts hemsidaMain menu: Start | Rörö | Skapelsefrågan | Bibelrelaterat | Kontakt

Köttätande skönheter vid dammen strax norr om Grevens valeMain menu:

Smultronställen | Turförslag | Fotogalleri | Kommunikationer | Rörös flora

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Å | Ä | Ö |Humleblomster x Nejlikrot (Geum rivale x urbanum)

Humleblomstret är mycket nära besläktat med den till utseendet ganska annorlunda Nejlikroten med sina gula, smörblommeliknande blommor. De båda bildar hybrider som är fullt fertila och kan sätta egna frön som i sin tur kan gro till nya plantor.
Detta har de också gjort i dikeskanten mitt över vägen vid Rörö skola!

Det är fascinerande att jämföra de båda växternas utséende och fundera över hur genetikens lagar påverkar formgivningen!

Detta betyder att humleblomster och nejlikrot, som båda tillhör släktet Geum, faktiskt utgör samma art, och att de båda rätteligen bör betraktas som underarter. I alla fall i enlighet med den gängse artdefinitionen.

Nu är saken egentligen betydligt mer komplicerad än så här. Det finns faktiskt två andra växtsläkten (Waldsteinia och Coluria - som inte förekommer i vårt land) som också bildar hybrider med varandra och med släktet Geum. Fertiliteten hos hybriderna varierar, men korsningsbarheten antyder ett gemensamt ursprung för dessa tre släkten.
Den som bär evolutionsteorins glasögon ser detta som "bevis" för evolutionen, medan skapelseanhängare och evolutionskritiker genom sina glasögon ser det som ett exempel på den variationspotential som realiserats inom ramen för en skapad grundtyp.
Det här låter förmodligen invecklat, och det skulle ta för stort utrymme i anspråk att utveckla de tankarna här - den som är intresserad kan alltid "botanisera" under Skapelsefliken.
Vi kan nöja oss med att konstatera att man ser olika på de här sakerna, beroende på vilken utgångspunkt och vilka förväntningar man har.
[Till överst på sidan]