Göran Schmidts hemsidaMain menu: Start | Rörö | Skapelsefrågan | Bibelrelaterat | Kontakt

Köttätande skönheter vid dammen strax norr om Grevens valeMain menu:

Smultronställen | Turförslag | Fotogalleri | Kommunikationer | Rörös flora

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Å | Ä | Ö |Getväppling (Anthyllis vulneraria)

Getväpplingen hittar man framför allt i kanterna av Et, ängen nere på öns södra del. Man känner igen den på att de enskilda blommorna utgår från en mjukluddig "boll". Den sägs vara den mest näringsrika av ärtväxterna och man har därför försökt att odla den, men den gav för dåliga skördar, så det lönade sig aldrig.


Ärtväxter överlag (t ex de olika klöverarterna) är näringsrika, vilket beror på det lever blågröna bakterier i symbios med deras rötter. Bakterierna fångar upp kväve från luften och omvandlar det till en form som går att använda vid växtens proteintillverkning. Det gör att ärtväxterna ofta förekommer på extremt näringsfattiga marker som till exempel Rörös magra sandjordar, där konkurrensen om utrymmet inte är lika stor.


När den växer i kalkrika marker, som t ex på Ölands alvar, blir kronbladen ofta blodröda snarare än gula.
[Till överst på sidan]