Göran Schmidts hemsida



Main menu: Start | Rörö | Skapelsefrågan | Bibelrelaterat | Kontakt

Köttätande skönheter vid dammen strax norr om Grevens vale



Main menu:

Smultronställen | Turförslag | Fotogalleri | Kommunikationer | Rörös flora

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Å | Ä | Ö |



Granspira (Pedicularis sylvatica)

När jag artbestämt den här lilla lågväxta ljungfärgade plantan för första gången trodde jag att den var på rymmen. Jag hade en föreställning om att spirorna bara fanns i fjälltrakterna. Men så är inte fallet - med Granspiran är det är det faktiskt precis tvärtom – den finns bara i södra halvan av landet.
Jag har hittat den på tre olika ställen på Rörö (men lär förmodligen finnas på fler), och har markerat platserna på kartan härintill. Vissa år är den väldigt vanlig, andra förekommer den mer sparsamt. Den är lättast att hitta under första halvan av sommaren, men enstaka exemplar kan man hitta blommande även i slutet av juli.


Granspiran är en ganska sällsynt växt och saknas helt i vissa landskap i syd- och mellansverige. Blommans form är speciell, med det övre kronbladet - eller "läppen", som det brukar heta när kronbladen är välvda – bildar som en avlång hjälm över resten av blomman.

Det vetenskapliga släktnamnet Pedicularis kommer av latinets pediculus, som betyder "liten lus". Anledningen är att spirorna är giftiga och har använts för att ha ihjäl löss.
Och artnamnet sylvatica kommer av silva som betyder skog.




[Till överst på sidan]