Göran Schmidts hemsida


Main menu: Start | Rörö | Skapelsefrågan | Bibelrelaterat | Kontakt International visitors

Makaonfjäril


Main menu: Tre goda skäl | Artiklar | Debatter | Webben | Recensioner | Från skapelsens smörgåsbord | Q&A |

Från skapelsens smörgåsbord

" …Helig, helig, helig är HERREN Sebaot; hela jorden är full av hans härlighet."     Jesaja 6:3.

Det är en sanning utan modifikation.

Att sitta vid en damm en varm julidag och iaktta trollsländorna som kommer flygande på rasslande vingar, står blick stilla och vrider sina färgsprakande spanande facettögon för att i nästa ögonblick med ofattbar acceleration slungas iväg till motsatta sidan av dammen i sin jakt på flygfän, är i sanning en trolsk upplevelse.

Eller att stå i kustbandet om hösten och häpna över måsar och trutar som långsamt glider mot vinden, för att sedan vinkla vingarna och låta sig svepas med av vinden i en vid båge bara för att upprepa proceduren på nytt.

Ja, introduktionen till den här fliken skulle kunna bli hur lång som helst. Skapelsen utgör verkligen ett dukat smörgåsbord för den som har aptit på fascinationen över tillvaron! Hur många dokument som kommer att hamna här med tiden - ja det är det nog bara livets varaktighet och skrivarlusten som sätter gränser för.

Känn dig helt fri att använda dig av de här små speglingarna av skapelsen om du finner dem användbara på något vis. Vissa av dem kan vara trevliga att använda i förskolan, någon annan i matematikundervisningen på gymnasiet (t ex "En bisak"). Och ytterligare andra kanske som ett kort inslag i en gudstjänst. Oavsett vilket är det min förhoppning att de ska få bidra till att ära Skaparen i stället för det skapade (liten invertering av Romarbrevet 1:25).

April 2011
Göran