Göran Schmidts hemsida


Main menu: Start | Rörö | Skapelsefrågan | Bibelrelaterat | Kontakt International visitors

Makaonfjäril


Main menu: Tre goda skäl | Artiklar | Debatter | Webben | Recensioner | Från skapelsens smörgåsbord | Q&A |

Om mina recensioner

Under den här fliken publicerar jag recensioner av intressanta böcker, artiklar, föreläsningar och annat som jag råkar på. Jag ska försöka fylla pĂ„ i den takt jag hinner med.


Göran

maj 2022