Göran Schmidts hemsida


Main menu: Start | Rörö | Skapelsefrågan | Bibelrelaterat | Kontakt International visitors

Makaonfjäril


Main menu: Tre goda skäl | Artiklar | Debatter | Webben | Recensioner | Från skapelsens smörgåsbord | Q&A |

Frågor och svar

Under den här fliken har jag för avsikt att publicera svar på vanliga frågor jag mött under mina föredrag runtom i landet, och även sådana som droppar in via e-post lite nu och då.

Jag inbillar mig att det kan bespara mig en del tid genom att jag ibland kommer att kunna besvara mer omfattande frågeställningar genom att hänvisa eller länka till artiklar eller recensioner där jag eller någon annan behandlar ämnena. I varje fall är det så jag tänkt.

På länken där det står Fråga 5 finns ännu ingen fråga eller svar inlagda, men det är bara för att jag ska ha en struktur att bygga vidare på. Det är därför ingen idé att du klickar på dem ännu. Men det kommer säkert så småningom...

November 2012
Göran