Göran Schmidts hemsidaMain menu: Start | Rörö | Skapelsefrågan | Bibelrelaterat | Kontakt

Fjällfiling

Maj 2023

T. rex med fjädrar enligt Wikipedia…

Dom säger att fåglarna utvecklades från dinosaurier.

Hallå!

Det vore väl en sak om ”dom” syftade på ett gäng science fiction-nördar. Men så är det inte. Det är våra evolutionsbiologer.

Milda makter. En hel yrkesgrupp som har blivit mer ”evolutions” än biologer.

Det går ju knappast att hitta två så olika slags djur:

• Kräldjur har framben, fåglar har vingar.


• Kräldjur är växelvarma fåglar är jämnvarma och har oftast 41 grader i kroppstemperatur – alltså en väsensskild ämnesomsättning.

• Kräldjur har kroppen täckt med enkelt byggda fjäll (hudveck), fåglar har olika slags komplext byggda fjädrar.

• Kräldjur (med undantag av flygande arter) har massivt skelett, fåglar luftfyllt (med undantag av dykande arter som pingviner, lommar, strömstarar m. fl.)

• Kräldjur har liknande lungor som vi människor med dubbelriktat luftflöde, fåglar en helt annan sorts konstruktion med luftsäckar och ett enkelriktat flöde där till och med skelettbenen utgör andningsorgan.

Jag betvivlar att evolutionsbiologerna, hur formellt kompetenta de än må vara, riktigt inser vidden av alla de här skillnaderna. Och jag nämnde ändå bara några stycken. Det skulle behövas ingenjörer bland dem som kunde klargöra vilka gigantiska strukturella logistikproblem som en omvandling från kräldjur till fåglar skulle innebära. Och det skulle behövas ett gäng datorprogrammerare bland dem som upplyste om det omöjliga i att omvandla en programvara (i DNA) som kodar för alla kräldjursegenskaperna till en helt annan programvara som kodar för allt det som gör en fågel till en fågel, genom slumpmässiga förändringar i programkoden.

Det vore ju en sak om det fanns evidens i fossilen för att den här omvandlingen verkligen ägt rum, men det gör det inte. Inte en endaste kota pekar i den riktningen.

Men som sagt, våra evolutionsbiologer är smarta. Det finns ett par sätt att komma runt de här problemen:

1. Skapa myten att dinosaurierna hade fjädrar.

På Wikipedia kan man (i maj 2023) läsa följande om ”befjädrade dinosaurier”: ”Befjädrade dinosaurier är de dinosaurier som uppvisar olika grad av fjäderstrukturer.” Fine. Men finns det då något fossil av en dinosaurie som verkligen har riktiga fjädrar som motsvarar dem hos fåglar (med en sinnrik blixtlåsstruktur). Svar: Nix. Det man däremot påträffat är vad man kallar ”protofjädrar”, det vill säga trådiga strukturer som man hävdar är en typ av primitiva fjädrar under utveckling. Kruxet är bara att den sortens strukturer bildas när kadaver ruttnar. Det är ett hudprotein som heter kollagen som bildar exakt likadana trådar.

2. Definiera fåglar som dinosaurier! Vi läser vidare på Wikipedia: ”Idag är i stort sett alla forskare övertygade att fåglar inte bara utvecklats från utan även är dinosaurier.”

Så sjukt genialt! Killarna och tjejerna på evolutionsavdelningen löser problemet med den saknade evidensen genom att helt sonika definiera fåglar som dinosaurier! Voilà, problemet ur världen. Någon evidens för förvandlingen av ödlor till fåglar behövs inte längre.

Jag tittar ut på gräsmattan, och plötsligt förstår jag hur det gick till. Fåglarna utvecklades från MASKROSFRÖN. Ska googla fram mejladressen till evolutionsavdelningen på Uppsala universitet. Och frågar de efter evidensen så tänker jag upplysa dem om att den är helt överflödig: Maskrosfrön ÄR fåglar. Det är såklart bara en definitionsfråga!


PS!

Om du vill läsa mer om den här underbara historien och hitta referenser till vad jag påstår så har jag skrivit en längre artikel om saken. Du hittar den här.

DS!

Källa: pxhere


Copyright © 2023 Göran Schmidt
Template design by Andreas Viklund
Tillbaka till startsidan