Göran Schmidts hemsidaMain menu: Start | Rörö | Skapelsefrågan | Bibelrelaterat | Kontakt

Köttätande skönheter vid dammen strax norr om Grevens valeMain menu:

Smultronställen | Turförslag | Fotogalleri | Kommunikationer | Rörös flora

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Å | Ä | Ö |Svärdslilja (Iris pseudacorus)

Svärdsliljor vid Håkans hytta i juni 2013. De största bestånden av svärdsliljor på ön växer dels här och dels längs den södra stranden av insjöarna i söder.


Ståtligare blommor än de gula svärdsliljorna får man leta efter. Säkert har du hört talas om den "franska liljan", som bland annat förekommer i Scouternas emblem. Det är faktiskt en stiliserad svärdslilja.

Svärdsliljan är en indikator på god näringstillgång. Förmodligen bidrar de talrika måsarna och trutarna som brukar vila sig i de små insjöarna med en hel del näringstillförsel bakvägen, så att säga, till detta.

När svärdsliljans rötter kokades tillsammans med järnsulfat ("järnvitriol") uppstod en svart färg som användes till bläck och till färgning av garn.

Det latinska artnamnet pseudacorus betyder "falsk kalmus". Svärdsliljans blad liknar nämligen an annan växt som heter just så. Det är dock inte frågan om den kalmus som Maria smorde Jesu fötter med enligt Bibeln (Joh 12:3). Det var en annan växt.

Blommorna är tretaliga och har tre ståndare och ett treflikigt pistillmärke. Tretaligheten syns också tydligt på de stora (ca 5 cm), gröna iögonfallande fruktkapslarna.
[Till överst på sidan]