Göran Schmidts hemsida


Main menu: Start | Rörö | Skapelsefrågan | Bibelrelaterat | Kontakt

Makaonfjäril


Main menu: Tre goda skäl | Artiklar | Debatter | Webben | Recensioner | Från skapelsens smörgåsbord | Q&A |

Artikelserier

Vid ett par tillfÀllen har jag fÄtt förmÄnen att skriva artikelserier för VÀrlden Idag. Den första sommaren 2018 och den senaste kommer att publiceras inom kort vÄren-sommaren 2022. Eftersom jag inte villpublicera artiklarna hÀr innan de funnit i tidningen sÄ kommer jag att lÀgga ut dem hÀr lite efter hand.


2018

  • Artikel 1 - Inledning
  • Artikel 2 - Mutationer
  • Artikel 3 - Naturligt urval
  • Artikel 4 - Likheter
  • Artikel 5 - Teistisk evolution

  • 2022

    (Kommer snart!)