Göran Schmidts hemsida


Main menu: Start | Rörö | Skapelsefrågan | Bibelrelaterat | Kontakt

Makaonfjäril


Main menu: Tre goda skäl | Artiklar/Debatter | Recensioner | Från skapelsens smörgåsbord | Q&A |

Replik av Dan Larhammar

Månaderna gick. Sommaren blev höst. Jag gick på en fortbildningskurs uppe på Sahlgrenska universitetssjukhuset och råkade träffa på Clas Ohlander. Han var märkbart fåordig. Jag hade mina föraningar om att min artikel kunde ha ställt till det för honom och ställde just den frågan. Han svarade något undvikande att det nog skulle komma en kommentar i nästa nummer av Biologen...

Och mycket riktigt - när nummer 1/03 damp ner i brevlådan fanns där en artikel av Dan Larhammar, professor i molekylär cellbiologi vid Uppsala Universitet, tillika ordförande i föreningen Vetenskap och Folkbildning. Han inledde sin artikel på följande sätt: "I lågmäld och skenbart saklig ton säger sig kreationisten Göran Schmidt i Biologen 3/02 vilja undanröja fördomar om kreationister..."

Larhammar var arg och upprörd. Vill du ta del av resten av artikeln så följ den här externa länken till Dan Larhammars hemsida.